कार्यशाला दिशानिर्देश

क्रम संख्या नाम डाउनलोड
1 NHRC Guidelines on Training Programme on Online Platform डाउनलोड (45.62 KB) pdf
2 NHRC Guidelines on Training regarding Human Rights डाउनलोड (457.97 KB) pdf
3 Proforma for Training in Human Rights डाउनलोड (238.05 KB) pdf